REGULAMIN DLA KLIENTÓW WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
PUB U LECHA LESŁAW PASIKOWSKI
W sytuacjach szczególnych prosimy zwracać się o pomoc do pracownika obsługującego
wypożyczalnię rowerów.

 

 1. Wypożyczając rower i podpisując się na karcie wypożyczenia klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady oraz regulamin wypożyczalni.

 2. Wypożyczane rowery są własnością PUB U LECHA LESŁAW PASIKOWSKI

 

 1. Wypożyczalnia rowerów przy  PUB U LECHA LESŁAW PASIKOWSKI ul. Moniuszki 5,

  42-310 Żarki

 2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

 3. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie.
  O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem:
  tel. +48 731 779 966.

 4. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w miejscu wydania. Możliwy jest dowóz i odbiór rowerów w miejscu innym niż wypożyczalnia, ale tylko za uprzednim uzgodnieniem, conajmniej 24h przed wypożyczeniem.

 5. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 6. Wypożyczający rower zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

  a) Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy.

  b) Pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci dokumentu tożsamości lub kaucji zwrotnej w wysokości 100,00 zł. W przypadku niektórych rowerów konieczne jest pozostawienie kaucji w wysokości 200,00zł ORAZ dokumentu tożsamości.

  c) Złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

  d) Być osobą pełnoletnią i trzeźwą.

  e) Dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5 h na korzyść klienta.

  f) W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.

  g) Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

  h) Użytkownik musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających podczas wypożyczania, użytkowania i zwrotu roweru.

  i) Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego roweru ponosi Użytkownik. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  j) Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów wraz z osprzętem.

  k )Wypożyczając rower Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania roweru do chwili zwrotu.

  l) Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

  m) W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.

  n) Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

  o) W przypadku, gdy klient zwróci rower uszkodzony, pracownik wypożyczalni oceni szkodę i poprosi klienta o zapłacenie kwoty równej oszacowanemu kosztowi naprawy roweru.

  p) Klient może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody (dodatkowej usługi). W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy roweru, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.

 7. Wypożyczający zobowiązuje się do:

  a ) Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

  b) Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie, w wodzie.

  c) Rowery należy zwrócić w należytej czystości.

  d) Oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.

  e )Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.

 8. Wypożyczający ma prawo:

  a) Korzystać z miłej, uprzejmej i fachowej obsługi personelu wypożyczalni

  b) Wybrać odpowiedni dla siebie rower względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni i sugestii personelu obsługi

  c) Skorzystać z wyposażenia dodatkowego bezpłatnego lub odpłatnego

  

 

 

Please publish modules in offcanvas position.